Dictionaries

Estonian Dictionaries
Eesti keele seletav sõnaraamat (Estonian only)
inglise-eesti masintõlkesõnastik (English to Estonian, automatic)
Aare.edu (Estonian and English dictionary)
Tomahook.net (Estonian and English dictionary)


Kohanimed (Place names, countries in Estonian)
Eesti Keele Instituut - Uute sõnade tulemused
ÕSi uued sõnad
Kuidas eesti keeles õelda...artikkel
Kes ja kuidas valitakse uusi sõnu?
Kas lõpeb või võppeb? EKI annab nõu!


Other Dictionaries
English - Finnish - English
English - German - English
English - Swedish - English


Learn Estonian online
Digital Dialects - play games and learn for free!
byki - buy the course
Miksike pesa - Estonian schools portal-course materials
Oneness City - short phrases, dictionary, reading and grammar


Estonian Libraries
e-kataloog ESTER Tallinn
Tartu College Estonian Studies Library
e-raamatukogu

Estonian Cultural Databases
BERTA- Eesti rahvakalendri tähtpäevade andmebaas
Estonian Legends and Beliefs
ERR uudised 
Kirjanduslugu noortele
Luteri koguduste personaalraamatute nimeregister
Tartu linna kultuuriväärtusega asjade ja mälestiste register
Tallinna linnaarhiiv
Digiteeritud eesti ajalehed


English dictionaries, word origins and trivia

Canadian and International Databases